อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดสร้างเว็บไซด์
ติดต่อราชการได้ที่
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่
081 408 4344, 094 851 9114